საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ცოტნე მირცხულავას სახელობის
 წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 
Tsotne Mirtskhulava
Water Management Institute
of the Georgian Technical University
 
მთავარი

ჩვენს შესახებ

სამეცნიერო  საქმიანობა

სასწავლო პროგრამები

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

ინსტიტუტის მისია

ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1925 წელს, ხოლო ოფიციალურად დარეგისტრირდა 1929 წელს, კვლევის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა სამეცნიეროკვლევითი სამუშაოების განხორციელება წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და მელიორაციის მიმართულებით. ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტებიდან >>

 

 

ისტორია

საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი ერთ-ერთი უძველესი სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციაა წყალთა მეურნეობისა და მელიორაციის დარგში არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ >>

 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები >>

 

მიღებული ჯილდოებ >>

 

 

მიღებული გრანტები

ინსტიტუტს 2008 წლიდან დღემდე მიღებული აქვს საზღვარგარეთის და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შემდეგი გრანტები: >>

 

ჩატარებული კონფერენციები

ინსტიტუტი დაარსებიდან (1929 წლიდან) დღემდე ინიციატორია მრავალი საკავშირო, სამეცნიერო-ტექნიკური, რეგიონალური და საერთაშორისო კონფერენციების, კონგრესებისა და სემინარების ჩატარებისა, ხოლო გაეროს ეგიდით ინსტიტუტში სამჯერ ჩატარდა საერთაშორისო სიმპოზიუმი:

  • 1969 წელს   წყალდიდობების საწინააღმდეგო ღონისძიებები;

  • 1995 წელს   ადამიანი და ზღვა;

  • 2009 წელს   წყალდიდობები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები.>>

 

 

საგამომცემლო საქმიანობა >>

ინსტიტუტი 1934 წლიდან დღემდე პერიოდულად (ყოველწლიურად ან 2 წელიწადში ერთხელ) გამოსცემს სამეცნიერო შრომათა კრებულს, ხოლო 2009 წლიდან დღემდე - ყოველწლიურად. კრებულში თავმოყრილია როგორც ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელთა, ასევე მონათესავე დარგში მომუშავე მეცნიერთა მიერ შესრულებული კვლევის შედეგები როგორც საქართველოს, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებიდან და უნივერსიტეტებიდან.  

 

 

 

 

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0162. ჭავჭავაძის გამზირი 60
ტელეფონები: +(995 32) 2 227 200
+(995 32) 2 227 000
+(995 32) 2 224 094
ფაქსი: +(995 32) 2 227 300

ელ-ფოსტა: gwmi1929@gmail.com