საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ცოტნე მირცხულავას სახელობის
 წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 
Tsotne Mirtskhulava
Water Management Institute
of the Georgian Technical University
 

 

 

 

 

 

 

ინსტიტუტის განყოფილებები

 1. ინოვაციური განვითარების ჯგუფი >>

 2. ბუნებრივი კატასტროფების განყოფილება >>

 3. ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილება >>

 4. მელიორაციის  განყოფილება >>

 5. გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის განყოფილება >>

 6. მელიორაციული სისტემების დაპროექტებისა და ექსპერტიზის განყოფილება >>

 

 

ლაბორატორიები

დღეისათვის ინსტიტუტში ფუნქციონირებს:

 • ჰიდროტექნიკური ლაბორატორია

 • ჰიდრავლიკის ლაბორატორია

 • ღვარცოფების მოდელირების ლაბორატორია

 • მდინარეთა კალაპოტური პროცესების ლაბორატორია

 • სატუმბი სადგური

 • ზღვისა და ოკეანეების შტორმული მოდელირების ლაბორატორია

 • ნიადაგების ეროზიისა და წყლის რესურსების მართვის ლაბორატორი

გაგრძელება >>

 

 

საკვლევი პუნქტები

ინსტიტუტს ექვემდებარება

 • ალაზნის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტი - 75 ჰა :

 • გორის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტი - 5 ჰა

 • კოლხეთის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტი - 0.5 ჰა

 • სამგორის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტი - 5 ჰა

 • არახვეთის სამთო-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტი - 0.5 ჰა

 • აფხაზეთის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტი - 0.5 ჰა

  იხილეთ >>