საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 
Tsotne Mirtckhulava Water Management Institute of the Georgian Technical University
 
მთავარი

ჩვენს შესახებ

სამეცნიერო  საქმიანობა

კვლევები

სასწავლო პროგრამები

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

სიახლეები:

 

22-23/04/2021 - კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, ინსტიტუტის ქვემოთ მითითებული სამეცნიერო თანამდებობების (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად:

 1. ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 2. ინსტიტუტის ინოვაციური განვითარების ჯგუფის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 3. ინსტიტუტის ბუნებრივი კატასტროფების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 საშტატო ერთეული);

 4. ინსტიტუტი ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (2.0 საშტატო ერთეული);

 5. ინსტიტუტი მელიორაციის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 6. ინსტიტუტი მელიორაციული სისტემების დაპროექტებისა და ექსპერტიზის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 7. ინსტიტუტის სამგორის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტიგამგ, მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული).

 

კონკურსანტის  ანკეტა

კონკურსანტის  განცხადება

სამეცნიერო  პერსონალის საკვალიფიციო  მოთხოვნები

საგაზეთო  განცხადება

 

17/09/2020 - კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის

წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 

  ბუნებრივი კატასტროფების განყოფილება - მეცნიერთანამშრომელი - 1.0 საშტატო ერთეული - სპეციალობით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების კვლევის  მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

  კოლხეთის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტის გამგე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1,0 საშტატო ერთეული - სპეციალობით ინჟინერ-მშენებელი. გამოცდილება ჰიდრომელიორაციის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 1. კონკურსანტის-ანკეტა

 2. კონკურსანტის-განცხადება

 3. სამეცნიერო-პერსონალის-საკვალიფიციო-მოთხოვნები

 4. საგაზეთო-განცხადება

 

 

21/08/2019 - კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

(მელიორაციის განყოფილებაში - უფრ. მეცნ. თანამშრომლის -0,5 საშტ. ერთეულზე)

კონკურსანტის-განცხადება

კონკურსანტის-ანკეტა

საგაზეთო განცხადება

 

21/12/2018 - სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების არჩევნები

კონკურსანტის განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა

კურსანტის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკონკურსო განცხადება გაზეთ რეზონანსში

 

   5-7/11/2018 - მეცნიერთა არჩევნები

 

დირექტორის არჩევნები

 

28/03/2018  მეცნიერთა არჩევნები

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 

 

2016 წლის 22-25 სექტემბერს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში და ქ. თელავში ჩატარდება მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები.

 

2015 წლის 16-19 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში ჩატარდება მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას დაბადების 95 წლის იუბილეს. კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს 10 ქვეყნის (საქართველო, აზერბაიჯანი, აშშ, ბელარუსია, ისრაელი, ლიტვა, პოლონეთი, რუსეთი, სომხეთი, ესტონეთი) მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები.

 

2014 წლის 27-30 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში ჩატარდება მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, რომელიც ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეუნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 85 წლის იუბილეს. კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს 13 ქვეყნის (აზერბაიჯანი, აშშ, ბელორუსია, ბულგარეთი, ისრაელი, ლიტვა, პოლონეთი, რუსეთი, საქართველო, სომხეთი, ჩეხეთი, ჩინეთი, ჰოლანდია) მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები. ინგლისურ ენაზე გამოიცა კონფერენციის შრომათა კრებული (274 გვერდი) 250 ეგზემპლარი.